Guardiansproject

Σύμπραξη

Γαλλία

Institut Regional d'Insertion Professionnelle et Sociale (IRIPS)

Συντονιστής έργου

Το L’Institut Régional d’Insertion Professionnelle etSociale (IRIPS) είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση που διαχειρίζεται διάφορες πρωτοβουλίες και συστήματα που στοχεύουν στην επαγγελματική και κοινωνική ένταξη, την υποστήριξη της ποικιλομορφίας και την ενσωμάτωση των ατόμων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις. Οι αξίες μας περιλαμβάνουν την καλύτερη εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και την απασχολησιμότητα.

Λειτουργούμε ένα κέντρο κατάρτισης και προσφέρουμε εξατομικευμένη κατάρτιση σε άτομα σε ευάλωτες καταστάσεις ή με αναπηρία, συμβουλευτική και καθοδήγηση για άτομα με αναπηρία, αξιολόγηση, επανεκπαίδευση και κοινωνικό ή/και επαγγελματικό προσανατολισμό.

Διαθέτουμε επίσης ένα κέντρο πόρων, με στόχο την ανταλλαγή πόρων και την ανάπτυξη διασυνδέσεων σε περιφερειακό επίπεδο.

Τέλος, ηγούμαστε και συμμετέχουμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα που επωφελούνται από την εμπειρία μας στους τομείς της Ένταξης και της Διαφορετικότητας, της Υποστήριξης ατόμων σε ευάλωτες καταστάσεις, των ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων.

Βρισκόμαστε στη διεύθυνση 4 route de Ville Couvent des Capanelle, Μπαστιά, Γαλλία.

Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να γίνετε μέρος του ταξιδιού μας, γράψτε στην Κοραλία Τσαγκαράτου, koraliaed@gmail.com ή στο contact@irips.fr ΤΗΛΕΦΩΝΟ +33 4 95 54 11 67

Mindshift Skills Hub
Πορτογαλία

Mindshift Skills Hub

Η Mindshift ιδρύθηκε το 2017 και είναι μια εταιρεία συμβούλων με εθνική παρουσία στη Λισαβόνα και το Castelo Branco. Με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι κύριοι επιχειρηματικοί τομείς της Mindshift είναι οι εξής: #συμβουλευτικές υπηρεσίες, #σχεδιασμός και διαχείριση έργων, #προγράμματα καθοδήγησης, καθοδήγησης, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων κατά παραγγελία, #διδακτικά ψηφιακά εργαλεία, #δυναμοποίηση επαγγελματικών ομάδων εργασίας.

Η Mindshift προωθεί τη στρατηγική συνεργασία με τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς εταίρους με βάση την κουλτούρα της δημιουργίας αξίας και της βιωσιμότητας. Η διεπιστημονική της ομάδα είναι έντονα προσηλωμένη στις πρακτικές ESG και στην Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Future In Perspective Ltd (FIPL)
Ιρλανδία

Future In Perspective Ltd. (FIPL)

Η Future In Perspective Ltd. είναι μια ιδιωτική εταιρεία που εδρεύει στην παραμεθόρια περιοχή της Ιρλανδίας και ειδικεύεται στους τομείς της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της παραγωγής μέσων ενημέρωσης, του στρατηγικού σχεδιασμού και της ανάπτυξης και αξιολόγησης επιχειρήσεων. Μέσω των εργασιών μας σε εθνικά και χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, έχουμε εμπλακεί και υποστηρίξει τοπικές ομάδες νέων, κοινότητες μεταναστών, ηλικιωμένους και άτομα που απουσίαζαν από την εκπαίδευση, ώστε να επανασυνδεθούν με τους παρόχους υπηρεσιών και τις κύριες προσφορές εκπαίδευσης και κατάρτισης. Διαθέτουμε επίσης τεχνογνωσία στην υποστήριξη επιχειρήσεων σε εξειδικευμένες αγορές, όπως ο δημιουργικός, ο πολιτιστικός και ο πράσινος τομέας, για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων. Επιπλέον, έχουμε συνεργαστεί με νέους και ενήλικες για την υλοποίηση μιας σειράς ποικίλων προγραμμάτων στους τομείς της παραγωγής μέσων ενημέρωσης και της διαχείρισης σταδιοδρομίας – υποστηρίζοντας την επόμενη γενιά δημιουργικών ατόμων να οικοδομήσουν και να διατηρήσουν επιτυχημένη σταδιοδρομία στον τομέα. Διαθέτουμε ένα βασικό προσωπικό από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες σε συμπληρωματικούς κλάδους που περιλαμβάνουν τη διαχείριση έργων, την παραγωγή και τον σχεδιασμό μέσων ενημέρωσης, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την ηλεκτρονική μάθηση, την ανάπτυξη νέων, την έρευνα και τη γενική διοίκηση. Η βασική μας ομάδα συμπληρώνεται από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων μερικής απασχόλησης από την Ιρλανδία και την Ευρώπη.

Forum Citoyens Burgers asbl (FCB asbl)
Βέλγιο

Forum Citoyens Burgers asbl (FCB asbl)

Το Forum Citoyens – Burgers asbl (FCB asbl) είναι αφιερωμένο στην προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων και της κοινωνικής ένταξης στο Βέλγιο, με ιδιαίτερη έμφαση στις Βρυξέλλες και την ευρύτερη γαλλόφωνη περιοχή, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο οργανισμός μας, που ιδρύθηκε το 2019, έχει ως στόχο να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές φιλοδοξίες των ατόμων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε ποικίλες μαθησιακές δραστηριότητες, σεμινάρια κατάρτισης, διεθνή έργα και πρωτοβουλίες για την ιδιότητα του πολίτη. Η αποστολή μας περιστρέφεται γύρω από την ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής πολιτών και τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η δημοκρατία, η βιωσιμότητα, η διαπολιτισμική κατανόηση και διάφορα κοινωνικά και επαγγελματικά ζητήματα. Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων κατάρτισης, συνεδρίων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων που απευθύνονται σε ενήλικες εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικούς, μέλη του σχολικού προσωπικού και άτομα από τον ιδιωτικό τομέα. Με την πάροδο των ετών, τα μέλη μας έχουν καλλιεργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργασίας με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σχολεία, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, ιδιωτικές επιχειρήσεις, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η πρωταρχική μας εστίαση επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση ατόμων και κοινοτήτων σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια (τυπικά, άτυπα και μη τυπικά) και ποικίλες καταστάσεις και πλαίσια (κοινωνικά, οικονομικά και διαπολιτισμικά), ενθαρρύνοντάς τα να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες. Η αφοσιωμένη ομάδα μας, που αποτελείται από πολύ έμπειρους επαγγελματίες, εθελοντές και αφοσιωμένους πολίτες, συγκεντρώνει την τεχνογνωσία και τους πόρους της για να συνεργαστεί με ένα ευρύ φάσμα οργανισμών. Μαζί, προσπαθούμε να συμβάλουμε στην προώθηση της ανεκτικότητας, της διαφάνειας, της δημοκρατίας και της βιωσιμότητας στις τοπικές, εθνικές και παγκόσμιες κοινότητές μας.

Center for Social Innovation (CSI)

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης, ο οποίος επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες οντότητες. Οι οντότητες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κυβερνήσεις, τοπικές διοικητικές υπηρεσίες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικές οντότητες και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI αποτελείται από ανοιχτόμυαλους, πλήρως εξοπλισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, εκπαιδευτές και ειδικούς στην τεχνολογία πληροφοριών. Το CSI περιλαμβάνει την ικανότητα να εντοπίζει τις κοινωνικές ανάγκες, να σχεδιάζει και να υλοποιεί προσαρμοσμένες πρωτοβουλίες και να παρέχει βιώσιμη ανάπτυξη. Οι τομείς εξειδίκευσης της ομάδας CSI αφορούν την παραδοσιακή εκπαίδευση και την ηλεκτρονική μάθηση, την επιχειρηματικότητα, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, τις διαπραγματεύσεις, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες πνευματικής ιδιοκτησίας, την κοινωνική ευθύνη, τις συμβουλευτικές λύσεις για επιχειρήσεις, την ανάλυση δεδομένων, τις τεχνολογίες πληροφοριών, τη διαχείριση έργων, τις υπηρεσίες αξιολόγησης έργων, την επικύρωση προϊόντων, την κατάρτιση και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυό του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, εταιρείες πληροφορικής, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, νεοφυείς επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@csicy.com

Γερμανία

Skills Elevation FHB

Η Skills Elevation FHB (Γερμανία), με έδρα το Βερολίνο, είναι ηγέτες του κλάδου στην ανάπτυξη, την πιλοτική εφαρμογή και την εξάπλωση καινοτόμων μορφών μάθησης με ψηφιακά μέσα και την εφαρμογή τους σε μια σειρά από εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Αυτές οι μορφές περιλαμβάνουν διαδικτυακή μάθηση, κινητούς και μικτούς πόρους μάθησης, παιχνιδοποίηση και μάθηση βασισμένη σε προκλήσεις και αρθρωτό εκπαιδευτικό υλικό για εικονικά περιβάλλοντα μάθησης. Το Skills Elevation FHB πιστεύει στην ενδυνάμωση και την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, των δασκάλων και των εκπαιδευτών που εργάζονται με μειονεκτούντες νέους, νέους που δεν απασχολούνται επί του παρόντος στην απασχόληση, την εκπαίδευση ή την κατάρτιση (NEETs) και περιθωριοποιημένους ενήλικες εκπαιδευόμενους που επιδιώκουν να ασχοληθούν εκ νέου με τη μάθηση”.